Project Kansenkaart, Hollandse Plassen beter bereikbaar

De kansenkaart is ontwikkeld om in beeld te brengen op welke plekken de Hollandse Plassen haar bereikbaarheid kan ontwikkelen. 

Dit rapport kwam tot stand in opdracht Kamer van Koophandel Amsterdam en OPHP. Het project is geleid door bureau Aquapuntuur. Een aantal zaken staan de economische benutting van de Hollandse Plassen in de weg:

  • Het gebied heeft een geringe naamsbekendheid.
  • Er zijn tal van infrastructurele beperkingen die de fysieke bereikbaarheid belemmeren.
  • Langs delen van de waterkanten laat de ruimtelijke kwaliteit te wensen over.
  • Er is een gebrek aan samenhang tussen allerlei initiatieven en projecten.

Ter verbetering van bovenstaande zaken wordt er een parallel traject uitgezet voor:

Het uitvoeren van een promotieplan voor het gebied; deze zorgt voor een grotere bekendheid van de Hollandse Plassen bij toeristen, recreanten en bewoners
Het opstellen van een investeringsagenda voor het optimaliseren van het fysieke netwerk; daarmee worden de Hollandse Plassen beter bereikbaar en de waterfronten ruimtelijk aantrekkelijker

De afgelopen maanden heeft OPHP in samenwerking onder begeleiding van bureau Aquapunctuur gewerk aan de kansenkaart. De Kansenkaart maakt inzichtelijk welke kansen er liggen om de Hollandse Plassen beter met elkaar te verbinden en het vaarwegennetwerk beter te gebruiken. De Kansenkaart is tevens te zien als investeringswijzer van de ondernemers richting overheden. De ondernemers geven daarbij aan welke projecten ze belangrijk vinden en kansrijk achten.

 

 

Kansenkaart Hollandse Plassen van Aquapunctuur
 

 

Kansenkaart Hollandse Plassen van Aquapunctuur