Economische betekenis

Economische betekenis van de Hollandse Plassen

De plassen samen herbergen 1.075 vestigingen van watersportbusiness. Daarmee is het Hollands Plassengebied goed voor 11% van de totale Nederlandse watersportbedrijven die zich bezig houden met productie, handel, onderhoud en/of reparatie in recreatievaartuigen. 25% van alle jachthavens in Nederland staat in het Hollands Plassengebied en daarmee zijn de jachthavens goed voor 20% van de totale Nederlandse werkgelegenheid in jachthavens. Verder is het gebied goed voor bijna een kwart van de totale Nederlandse werkgelegenheid in roei-, kano-, zeil-, en surfsporten. In totaal biedt de recreatievaartuigindustrie bijna 2000 fulltime banen aan het gebied in het Groene Hart. Ingeschat is dat dit gebied goed is voor een jaarlijkse omzet van €234 miljoen.

Daarnaast hebben de waterrecreatieve voorzieningen in het Hollands Plassengebied een belangrijke economische betekenis. Bijna een kwart van al het toerisme en recreatiebestedingen in Nederland is watergerelateerd. We hebben het hier over 24,5 miljard euro aan inkomsten van Nederlandse en buitenlandse toeristen in 2008. Dit leverde 248.000 fte's op. In 2008 trok het Groene Hart slechts 1,4% van alle toeristische overnachtingen naar zich toe: dit schamele percentage stond wel al gelijk aan 220 miljoen euro aan bestedingen en daarmee zo'n 2.625 fte's. Naar schatting besteden de mensen die verblijven in de jachthavens in het Groene Hart alleen al jaarlijks 87,6 miljoen euro en zijn daarmee goed voor 1.062 fte. Dat is ruim 40% van de werkgelegenheid dankzij verblijfstoerisme. Dagrecreanten leverden in 2008 43 miljoen euro op aan bestedingen: dat zijn 500 fte's.

Kortom, de bedrijven in het Hollands Plassengebied genieten van een omzet van 350 miljoen euro en daarmee voor 4.000 fte's dankzij waterrecreatie. Maar de betekenis van waterrecreatie is er niet alleen van omzet en werkgelegenheid. De betekenis gaat verder. Want de werkgelegenheid creëert verdienmogelijkheden in de kleinere dorpen en kernen van het Randstadgebied. de toevloeiing van koopkracht in de kleine kernen kan oplopen van dertig tot zestig procent van de omzet! Maar denk ook aan het feit dat de nabijheid van water kan een woning tot wel 30% meerwaarde geven. Voor meer informatie, zie het rapport 'Watersportcluster Hollandse Plassen' van de Kamer van Koophandel.