Gemeenten en ondernemers ondertekenen intentieverklaring

Om de bekendheid van dit prachtige gebied te vergroten en de economische potentie beter te benutten hebben gemeenten en ondernemers uit de betrokken provincies de handen ineengeslagen en een intentieverklaring opgesteld. Daarbij hebben ze zich uitgesproken om de Hollandse Plassen als één watersport- en recreatiegebied te promoten en de bereikbaarheid en infrastructuur daarvan te verbeteren. Zo worden brug- en sluisopeningen verlengd, komt er betere bewegwijzering en worden er meer aanlegplaatsen en sanitaire voorzieningen aangelegd. Hierdoor zullen veel meer recreanten en toeristen dan voorheen een bezoek gaan brengen aan de Hollandse Plassen en omgeving.  

Het initiatief voor deze intentieverklaring is genomen door gemeenten verenigd in het Hollands Utrechts Plassenberaad (HUP) en ondernemers verenigd in het Ondernemers Platform Hollandse Plassen (OPHP). Om de ambities te kunnen verwezenlijken is medewerking nodig van alle bij de Hollandse Plassen betrokken partijen. Inmiddels is de noodzakelijke steun toegezegd door onder meer de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland, randgemeenten, waterschappen en organisaties zoals HISWA/Recron, ANWB, Waterrecreatie Nederland, KNWV, de Kamer van Koophandel en het MKB. 

Achtergrondinformatie
Het OPHP en het HUP timmeren al jaren aan de weg om het grote (recreatieve en economische) potentieel van de Hollandse Plassen beter te benutten door meer bezoekers te trekken, herhalingsbezoek te stimuleren en de verblijfstijd van recreanten en toeristen te verlengen. Hierdoor zal de werkgelegenheid toenemen en de leefbaarheid van de Hollandse Plassen en de omgeving daarvan aanmerkelijk worden vergroot. Dit zal ook een positief effect hebben op het behoud van de landschappelijke kwaliteiten en de historische kennis inzake dit unieke gebied. 
  
Na diverse presentaties van het OPHP en veel overleg hebben de HUP gemeenten zich in het najaar van 2015 uitgesproken voor samenwerking met het OPHP. Nu de hiervoor opgestelde intentieverklaring is ondertekend, zal er de komende jaren via een uitvoeringsprogramma invulling worden gegeven aan het promoten en optimaliseren van de Hollandse Plassen. Naar de overtuiging van de voorzitter van het HUP en wethouder Teylingen, Kees van Velzen en de voorzitter van het OPHP, Bart Carpentier Alting, zullen de Hollandse Plassen hierdoor binnen enkele jaren even bekend worden als de Friese Meren en de Zeeuwse wateren en uiteindelijk het predicaat meest aantrekkelijke watersport- en recreatiegebied van Nederland krijgen!

Op woensdag 23 maart jl. is onder meer door wethouder Yvonne Peters namens de gemeente Kaag en Braassem een intentieverklaring ondertekend om de Hollandse Plassen hét watersport- en recreatiegebied van Nederland te maken.