Projecten

Project: Merkidentiteit en marketing

In de marketing roadmap geeft weer hoe in de ogen van ondernemers het merk Hollandse Plassen op de kaart gezet kan worden. Het vormt een inspiratiebron voor de ontwikkeling van aanbod, bereikbaarheid en promotie. Lees meer.

 

 Project: Kansenkaart, Hollandse Plassen bereikbaar

De kansenkaart geeft weer waar in het gebied de kansen liggen om de bereikbaarheid en daarmee verblijf in het Hollandse Plassengebied te verbeteren. Het kwam tot stand dankzij en inventarisatie van de lokale kneppunten in samenwerking met ondernemers. Lees meer.

 

 


Project: Promotie, herkenbare Hollandse Plassen

De eerste zichtbare promotie van Hollandse Plassen als label is in de vorm van het logo, de website en facebookpagina. Als doel hebben deze lokale promotieactiviteiten te versterken. Ondernemers en vrijwilligers bouwen samen aan de inhoud van deze media. Lees meer.